ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด อำเภอวังวิเศษ

กิจกรรมคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด อำเภอวังวิเศษ

@ สพอ.วังวิเศษ
>> พระดีหลวงพ่อปลอด สุดยอดมโนราห์ ป่าใหญ่ต้นน้ำ งามร้อยชั้นพันวัง จักสานดังกาบกล้วย ทัศนียภาพสวยวังนกน้ำ สูงล้ำวังผาเมฆ

>> กิจกรรมคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด
>> วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุวิทย์ จันทร์มีศรี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ติดตามผลการดำเนินงานอำเภอวังวิเศษ จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้
1.สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น
2.คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสตรีดีเด่น (ตำบลท่าสะบ้า) และ
3.กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาสตรีดีเด่น (กลุ่มแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ม.9 ต.วังมะปรางเหนือ)
>>โดยมีนายธเรศ บาลทิพย์ พัฒนาการอำเภอวังวิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอวังวิเศษ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล และกลุ่มอาชีพสตรีของอำเภอวังวิเศษ

(Visited 1 times, 1 visits today)