ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด

กิจกรรมคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด

กิจกรรมคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด
🖋️🖋️วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศรีพุธ ที่ว่าการอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด ลงพื้นที่อำเภอห้วยยอด เพื่อพิจารณาคัดเลือก คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1. สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น 2.คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสตรีดีเด่นตำบลเขากอบ และ 3.กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาสตรีดีเด่น (กลุ่มทำขนมเปี๊ยปิ้งบ้านพะยูน ม.1 ต.เขากอบ) มีนายสุวิทย์ จันทร์มีศรี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง เป็นประธานคณะกรรมการฯ โดยมีนายปรีดา บุษย์เพชร พัฒนาการอำเภอห้วยยอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ/ตำบล ของอำเภอห้วยยอด ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินกิจกรรม

(Visited 1 times, 1 visits today)