ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเริมกระบวนการ เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Base OTOP:KBO)

โครงการส่งเริมกระบวนการ เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Base OTOP:KBO)

@ ตรัง เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน
จังหวัดตรัง โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง พิจารณาคัดเลือก ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เพื่อเข้าร่วมโครงการส่งเริมกระบวนการ เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Base OTOP:KBO) กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด
วันนี้ 10 ม.ค. 63 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการ จังหวัดตรัง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ฯ โดยมี นายธรรมกร ลีลาวรกุล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพิจารณาคัดเลือกฯ โดยมี หน่วยงานภาคีการพัฒนา สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุมพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Base OTOP:KBO) มีผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดตรัง สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 40 ผลิตภัณฑ์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกจำนวน 20 ผลิตภัณฑ์เข้าสู่การพัฒนาศักยภาพต่อไปณ ห้องประชุมโรงแรมอิโออินน์ จ.ตรัง

(Visited 1 times, 1 visits today)