ข่าวประชาสัมพันธ์

แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองเพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งอัตลักษณ์ ของชุมชนพื้นถิ่น

แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองเพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งอัตลักษณ์ ของชุมชนพื้นถิ่น

@ ตรัง เมืองแห่งความสุขและยั่งยืน
> ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชมซุ้มไฟและการเช็คอินของพี่น้องประชาชนจังหวัดตรัง ที่แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองเพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งอัตลักษณ์ ของชุมชนพื้นถิ่น โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ได้รับบัญชาจาก นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้จัดสร้างเพื่อเป็นสถานที่เช็คอิน ของประชาชนที่มาเที่ยวงาน สร้างรอยยิ้ม และความสุข ภายใต้บรรยากาศที่ชื่นมื่น ของคนจังหวัดตรัง
> ข่าวโดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ep100

(Visited 1 times, 1 visits today)