ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้ ประจำปี 2562

อบรมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้ ประจำปี 2562

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดตรัง มอบหมายให้นายนุกูล สังฆรักษ์ นักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศ การพัฒนาชุมชน และนานธีรพงษ์ ขาวสุด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ อำเภอห้วยยอด ร่วมอบรมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้ ประจำปี 2562 ณ โรงแรมสยามออเรียลทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 เพื่อนำความรู้ไปชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระบบสารสนเทศระดับอำเภอต่อไป
ข่าวโดย กลุ่มสารสนเทศ ep 94

(Visited 1 times, 1 visits today)