ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดี

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดี

@ ตรัง เมืองแห่งความสุขและยั่งยืน
วันที่ 5 ธ.ค.62 นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดตรังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยร่วมกันทำความสะอาด และปล่อยปลา / ปลูกต้นไม้บริเวณพรุละหมาด ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง
โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
> ข่าวโดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาช

(Visited 1 times, 1 visits today)