ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน

พิธีรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน

@ ตรัง เมืองแห่งความสุขและยั่งยืน
วันที่ 3 ธ.ค.62 นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดตรังมอบหมายนายชนะ พรศิริวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและจ.อ.ณภัทร หงษ์ทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ร่วมพิธีรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ บ้านท่าคลอง ม.3 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ซึ่งในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินกับคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่าคลองและประชาชนบ้านท่าคลองพร้อมทั้งติดตามความคุ้มค่าในการใช้ครุภัณฑ์ของหมู่บ้านที่ได้การจัดสรรงบประมาณจากโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
> ข่าวโดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ep96

(Visited 1 times, 1 visits today)