ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรมสัปดาห์พัฒนาประจำปี 2562

ประมวลภาพกิจกรรมสัปดาห์พัฒนาประจำปี 2562

@ ตรัง เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน
> ประมวลภาพกิจกรรมสัปดาห์พัฒนาประจำปี2562
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง โดยนายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดตรัง ส่งเสริมกิจกรรมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเนื่องในกิจกรรมสัปดาห์พัฒนาวันสำคัญของชาติ วันพัฒนา 5 ธันวาคม “กิจกรรมเหลียวหลัง กับขบวนการพัฒนาชุมชน”โดยให้ประชาชนกลุ่มองค์ ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา และรับผลประโยชน์ร่วมกัน เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชน ภายใต้แนวคิด ใช้พลังชุมชน ในการพัฒนาชุมชน
> ข่าวโดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ep104

(Visited 1 times, 1 visits today)