ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) จังหวัดตรัง ครั้งที่ 5/2562

ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) จังหวัดตรัง ครั้งที่ 5/2562

@ ตรัง เมืองแห่งความสุขและยั่งยืน
วันที่ 3 ธค 62 เวลา 09.00 น.นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นายสุวิทย์ จันทร์มีศรีหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการ พัฒนาชุมชน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) จังหวัดตรัง ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง
> ข่าวโดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ep95

(Visited 1 times, 1 visits today)