ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดกิจกรรมรณรงค์ลดโลกร้อน การลดใช้กล่องโฟม ถุงพลาสติก และวัสดุที่ก่อให้เกิดมลพิษ การคัดแยกขยะ

จัดกิจกรรมรณรงค์ลดโลกร้อน การลดใช้กล่องโฟม ถุงพลาสติก และวัสดุที่ก่อให้เกิดมลพิษ การคัดแยกขยะ

@ ตรัง เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน
> วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ลดโลกร้อน การลดใช้กล่องโฟม ถุงพลาสติก และวัสดุที่ก่อให้เกิดมลพิษ การคัดแยกขยะ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาตรัง ในการนี้นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดตรัง ได้เข้าร่วมกิจกรรมและรับนโยบายสู่การปฏิบัติ ควบคู่กับการดำเนินการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมขยายผลสู่กลุ่มองค์กรเครือข่ายต่างๆ
> ข่าวโดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ep103

(Visited 1 times, 1 visits today)