ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาการจังหวัดมอบหมายนางสาววะดี จักรราช หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมพิธีรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ บ้านโคกพลา หมู่ที่ 4 ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ

พัฒนาการจังหวัดมอบหมายนางสาววะดี จักรราช หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมพิธีรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ บ้านโคกพลา หมู่ที่ 4 ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ

@ ตรัง เมืองแห่งความสุขและยั่งยืน
วันที่ 22 พ.ย.62 นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดมอบหมายนางสาววะดี จักรราช หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมพิธีรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ บ้านโคกพลา หมู่ที่ 4 ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ โดยมีนายวรพันธ์ สุวรรณยุหะ นายอำเภอวังวิเศษ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอและคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ได้เข้าร่วมกิจกรรม และมียอดเงินแลกเงินขวัญถุงพระราชทาน จำนวน 21,000 บาท
> ข่าวโดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ep79

(Visited 1 times, 1 visits today)