ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดตรัง

ประชุมกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดตรัง

@ ตรัง เมืองแห่งความสุขและยั่งยืน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายวัสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นายสุวิทย์ จันทร์มีศรี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดตรัง ณ โรงแรมอีโค่อินน์ อำเภอเมืองจังหวัดตรัง โดยเป็นโครงการประสานความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสิน กับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 10 จังหวัดสงขลา
> ข่าวโดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ep78

(Visited 1 times, 1 visits today)