ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการอนุรักษ์งานศิลป์ ผ้าถิ่นไทย

การจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการอนุรักษ์งานศิลป์ ผ้าถิ่นไทย

@ ตรัง เมืองแห่งความสุขและยั่งยืน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายวัสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดตรัง และนายธรรมกร ลีลาวรกุล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่มปรึกษาหารีอกับ นายศตพงษ์ สุนทรารักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดตรัง เรื่องการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการอนุรักษ์งานศิลป์ ผ้าถิ่นไทย การขับเคลื่อนหมู่บ้านชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ OTOP อัตตลักษณ์ท้องถิ่น ประกอบด้วย อบจ. 1 แห่ง อบต. จำนวน 77 แห่ง เทศบาล จำนวน 22 แห่ง รวม 100 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
> ข่าวโดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ep77

(Visited 1 times, 1 visits today)