พัฒนาชุมชนใสสะอาด

พช.ตรัง ร่วมรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ ทีวี พช.

พช.ตรัง ร่วมรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ ทีวี พช.

@ ตรัง>>> เมืองน่าอยู่ ชาวตรังใจกว้าง สร้างแต่ความดี
>> พัฒนาการจังหวัดตรัง และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมรับชมการประชุมกรมฯ
>> วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดตรัง และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ ทีวี พช. โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายนโยบายและแนวทางในการทำงาน เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน < เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565> Change for Good .
ข่าวโดย กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)