ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

@ตรัง …เมืองน่าอยู่ ชาวตรังใจกว้าง สร้างแต่ความดี@
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น. นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดตรัง (หลังเก่า)
@ ข่าวโดย กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง

(Visited 1 times, 1 visits today)