ข่าวประชาสัมพันธ์

พจ.ตรัง เยี่ยมเยียนกลุ่มOTOP

พจ.ตรัง เยี่ยมเยียนกลุ่มOTOP

@ตรัง …เมืองน่าอยู่ ชาวตรังใจกว้าง สร้างแต่ความดี@
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดตรัง เยี่ยมชมกิจการ บ้านยาหมอเพียร ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเพื่อให้กำลังใจและแนะนำการดำเนินงาน ณ บ้านยาหมอเพียร ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง
@ ข่าวโดย กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง

 

(Visited 1 times, 1 visits today)