ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ตรัง ร่วมต้อนรับ นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

พช.ตรัง ร่วมต้อนรับ นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

@ตรัง …เมืองน่าอยู่ ชาวตรังใจกว้าง สร้างแต่ความดี@
วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและนักวิชาการพัฒนาชุมขนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมต้อนรับ นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสเดินทางมาร่วมในการตรวจราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี) ณ จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2562
@ ข่าวโดย กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง

(Visited 1 times, 1 visits today)