ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดตรังจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดตรัง ประจำปี 2562

จังหวัดตรังจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดตรัง ประจำปี 2562

วันที่ 7 ตุลาคม 25​62​ เวลา 14.00 น. นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดตรัง ประจำปี 2562 ณ อาคารโดมวิทยาลัยเทคนิคตรัง โดยมีหัวหน้าส่วนระดับจังหวัด นายอำเภอ และคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดตรัง / อำเภอพร้อมทั้งคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 400 คน โดยนายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดตรัง ได้กล่าวรายงานผลการดำเนิน การมอบประกาศเกียรติคุณแก่กองทุนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น จำนวน 11 กองทุน การมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกอทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 11 กองทุน เพื่อนำไปเป็นทุนศักดิ์สิทธิ์ในการขยายผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับหมู่บ้าน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยบูรณาการร่วมกับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ต่อไป
**ข่าวโดย กลุ่มงานสารสนเทศ

(Visited 1 times, 1 visits today)