ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี 2560

โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี 2560

วันที่ 26-28 ธันวาคม 2559 นายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดตรัง มอบหมายกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนอบรมการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานแก่ผู้บันทึกข้อมูลและนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ จำนวน 111 คน โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 3 รุ่น ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง ในโอกาสนี้นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดให้เกียรติพบปะผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 1 และ 2 และนายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้ให้เกียรติพบปะผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 3

(Visited 1 times, 1 visits today)