ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่าย พร้อมด้วยคณะฯ ติดตามผลการดำเนินงานการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) และสนับสนุนการดำเนินงานสารสนเทศชุมชน ระบบเทคโนโลยีและระบบเครือข่าย

นางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่าย พร้อมด้วยคณะฯ ติดตามผลการดำเนินงานการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) และสนับสนุนการดำเนินงานสารสนเทศชุมชน ระบบเทคโนโลยีและระบบเครือข่าย

นางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่าย พร้อมด้วยคณะฯ ติดตามผลการดำเนินงานการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) และสนับสนุนการดำเนินงานสารสนเทศชุมชน ระบบเทคโนโลยีและระบบเครือข่าย ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตรัง/เทศบาลตำบลคลองเต็ง อ.เมืองตรัง/องค์การบริหารส่วนตำบลละมอ อ.นาโยง จังหวัดตรัง

(Visited 1 times, 1 visits today)