ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวอรษา โพธิ์ทอง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน นโยบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย

นางสาวอรษา โพธิ์ทอง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน นโยบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย

นางสาวอรษา โพธิ์ทอง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน นโยบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัด และคณะข้าราชการพัฒนาชุมชนตรังร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา และช่วงบ่ายเยี่ยมชมแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ณ ห้างบิ๊กซีตรัง และร้านบ้านวังอินทร์ อำเภอเมืองตรัง

(Visited 1 times, 1 visits today)