ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบโล่พร้อมเงินรางวัลตามโครงการประกวด “บ้านเรือน น่าอยู่ หมู่บ้านสะอาด” ประจำปี 2559

มอบโล่พร้อมเงินรางวัลตามโครงการประกวด “บ้านเรือน น่าอยู่ หมู่บ้านสะอาด” ประจำปี 2559

นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารจังหวัดตรัง, นายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดตรัง มอบโล่พร้อมเงินรางวัลแก่หมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือกตามโครงการประกวด “บ้านเรือน น่าอยู่ หมู่บ้านสะอาด” ประจำปี 2559 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง จัดประกวดฯ ขึ้น ผลปรากฏดังนี้ 1.รางวัลชนะเลิศ(ยอดเยี่ยม) ได้แก่ บ้านเขา หลัก หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง 2. รางวัลรอง ชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ 1) บ้านโคก ไม้ไผ่ หมู่ที่ 4 ต.นาบินหลา อ.เมืองตรัง 2) บ้านปากคลอง หมู่ที่ 4 ต.หนองบ่อ อ.ย่านตาขาว (รับโล่พร้อมเงินรางวัล หมู่บ้านละ 40,000 บาท 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บ้านป่ากอ หมู่ที่ 5 ตำบลปะเหลียน อ.ปะเหลียน (รับโล่ พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท) 4.รางวัลชมเชย มี 6 รางวัล ได้แก่ 1)บ้านไสใหญ่ หมู่ที่ 7 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ 2) บ้านลำ ปลอก หมู่ที่ 6 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน 3) บ้านหน้าเขา หมู่ที่ 4 ต.หนองบัว อ.รัษฎา 4) บ้านหน้าลา หมู่ที่ 7 ต.แหลมสอม อ.ปะเหลียน 5) บ้านเขาโหรง หมู่ที่ 12 ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง 6) บ้านคลองคุ้ย หมู่ที่ 3 ต.ปาก แจ่ม อ.ห้วยยอด (รับโล่พร้อมเงินรางวัลหมู่บ้านละ 10,000 บาท

(Visited 1 times, 1 visits today)