ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดตรัง ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/พัฒนาการอำเภอ/นักวิชาการฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดตรังเพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

นายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดตรัง ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/พัฒนาการอำเภอ/นักวิชาการฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดตรังเพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

นายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดตรัง ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/พัฒนาการอำเภอ/นักวิชาการฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดตรังเพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

(Visited 1 times, 1 visits today)