District Community Development Office News

นายนิโรจน์ มุสิกธรรม พอ.กันตัง ได้มอบหมายให้นายสาคร ภิรมย์พร พัฒนากรตำบลวังวนพร้อมด้วยนางวีนา สิทธิดา ร่วมประชุมครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลวังวน

ายนิโรจน์ มุสิกธรรม พอ.กันตัง มอบหมายให้นายสาคร ภิรมย์พร/นายชัยยุทธ์ หมาดเส็น /นางวีนา สิทธิดา และนางดารุณี ทองชัย ร่วมประชุมครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการขยายผลการสร้างสัมมาชีพชุมชน ม.8 ต. เกาะลิบง

Page 1 of 4012345...102030...Last »