ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

ท่านผู้ตรวจราชการกรมฯ อรษา โพธิทอง พร้อมด้วยผู้ติดตาม และจนท.พช.จังหวัด ลงตรวจราชการติดตามการดำเนินงานกลุ่ม OTOP วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านสวนป่าอิ่มอร่อย และการดำเนินงานกลุ่มอาชีพสตรี ประเภททุนหมุนเวียน พัฒนาศักยภาพกลุ่มทำขนม บ้านสวนป่าอิ่มอร่อย ม.6 ต.วังมะปรางเหนือ

วันที่ 16 - 18 มกราคม 2561 คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลควนเมา จำนวน 3 คน เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ณ ศพช.ยะลา

วันที่ 16 มกราคม 2561 นายบุญยงค์ ภาคสุริยัน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง เยี่ยมเยียนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านกลางเหนือหมู่ที่ 7 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

Page 3 of 4012345...102030...Last »