ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

ชุมชนท่องท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถีบ้านกลางเหนือ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานซึ่งเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจากสามหมู่บ้านของอำเภอกันตัง จำนวน 90 คนและคณะหมอดินอาสาจากจังหวัดสตูลเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของหมู่บ้าน

นายอนันต์ พรหมเพียรพงศ์ นายอำเภอรัษฎาพบปะและบรรยายพิเศษโครงการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ปี 2562 ณ ห้องประชุมที่ว้าการอำเภอรัษฎา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

นายอนันต์ พรหมเพียรพงศ์ นายอำเภอรัษฎา เป็นประธานในพิธีต้อนรับเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 9 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

Page 1 of 1712345...10...Last »