ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวอรษา โพธิ์ทอง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และ นายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดตรัง พร้อมทีมงาน พช. และเครือข่ายฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและแจกเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ประสบอุทกภัยใน จ.ตรัง

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด โดยมี นายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดตรัง และ นายธรรมกร ลีลาวรกุล หนก.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมบรรยายให้ความรู้ฯ ณ ห้องมรกต ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง