ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่นี่จังหวัดตรัง*******. นายสราวุธ แสงประ สิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมฯ ขับเคลื่อนกิจกรรมตาม แผนงานโครงการสร้างสัมมนาชีพ ชุมชน ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561

ที่นี่จังหวัดตรัง…..**** นายสราวุธ แสงประสิทธิ์ หนก.สารสนเทศฯ รักษาการราชการแทนพัฒนาการจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นางพรจันทร์ จริงจิตร นำทีมงานโทรทัศน์ ช่อง 11 NBT บันทึกเทปโทรทัศน์”หมู่บ้านหนองหว้า”ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน หมู่บ้านดีเด่นปี 2560

นายธรรมกร ลีลาวรกุล หัวหน้ากลุ่มงาน ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการ พัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมรับฟัง การประชุมผ่านระบบ Video Conference กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี