ข่าวประชาสัมพันธ์

นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ พัฒนาการจังหวัดตรัง มอบหมายให้นายนุกูล สังฆรักษ์ และนายชนะ พรศิริวงศ์ พร้อมด้วยประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน นำประธานหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมโครงการมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2561 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน ระหว่าง วันที่ 10-14 สิงหาคม 2561

นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ พัฒนาการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ร่วมรับฟังการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง

นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ พัฒนาการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ พัฒนาการจังหวัดตรัง มอบหมายนายสราวุธ แสงประสิทธิ์ หน.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุม พร้อมด้วยนายสายัณห์ ชูฤทธิ์ ผู้ช่วย หนก.สท ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 10 “จิตอาสาร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระชนมายุ 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ชายหาดสวนสน 100 ปี หมู่ที่ 5 ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง

นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ พัฒนาการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 โดยมี นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานถวายเครื่องราชสักการะ พร้อมทั้งประกอบพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวนำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังและสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรังตามโครงการจิตอาสาทำดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 10 โซน 4 ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง