ข่าวประชาสัมพันธ์

นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ พัฒนาการจังหวัดตรัง ประชุมมอบแนวทางและเตรียมความพร้อมการ ดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และ หมู่บ้าน โอทอปเพื่อการท่องเที่ยว แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

นางสาวอรษา โพธิ์ทอง ผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน เขตที่ 7 ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย ของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และการตรวจราชการตามแผนปฏิบัติ ราชการกรมฯ ตามประเด็นตรวจราชการ ประจำเดือนเมษายน 2561

นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ พัฒนาการจังหวัดตรัง นำคณะข้าราชการพัฒนาชุมชน วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”