ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอนันต์ พรหมเพียรพงศ์ นายอำเภอหาดสำราญ พร้อมด้วยนางสาวนิพัทธา รองเดช พัฒนาการอำเภอ ,สาธารณสุขอำเภอ ,เกษตรอำเภอ ,ผู้แทนผอ.กศน .เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ,เจ้าหน้าที่เกษตร ร่วมให้การตัอนรับคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุข

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายบุญยงค์ ภาคสุริยัน หัวหน้ากลุ่มงานยุธศาสตร์พัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ร่วมโครงการผู้ว่าฯเยี่ยมบ้าน ปรับทุกข์ สร้างสุข ชาวตรัง

นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ พัฒนาการจังหวัดตรัง มอบหมายนายสราวุธ แสงประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนพร้อมทีมงานสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพ และกลุ่มสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ระดับจังหวัด ติดตามให้คำแนะนำครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง นางกริษฐา วิเชียร และกลุ่มแกงไตปลาสำเร็จรูป บ้านลำไห ม.3 ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มสัมมาชีพชุมชนดีเด่น และครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ระดับจังหวัด ติดตามให้คำแนะนำกลุ่มสัมมาชีพชุมชนแปรรูปแป้งสาคู บ้านเกาะหยี หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสะบ้า อ.นาโยง และครัวเรือน นางระเบียบ ช่วยเนียม ครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันตัง นายนิโรจน์ มุสิกธรรม พัฒนาการอำเภอกันตัง พร้อมด้วยนางวีนา สิทธิดา นักวิชาการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบงานข้อมูลฯ ดำเนินการโครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพ ข้อมูลจปฐ. ปี 2561