ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท

นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องมรกต ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง โดยนายสุวิทย์  จันทร์มีศรี รักษาการพัฒนาการจังหวัดตรัง เข้าร่วมเพื่อกำหนดแนวทางในการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาเด็กฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)