ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด

กิจกรรมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด

@ตรังเมืองคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน
นายธรรมกร ลีลาวรกุล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการและนักวิชาการ เข้าเยี่ยมคารวะ นายสวัสดิ์ มีแต้ม อดีตพัฒนาการจังหวัดตรัง เพื่อเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาบ้านเกิดในนามตัวแทนของจังหวัดตรัง ณ บ้านพักถนนห้วยยอด เพื่อจะได้นำทักษะ องค์ความรู้ และประสบการณ์ ในงานพัฒนาชุมชน มาช่วยขับเคลื่อนการพัฒนา และเป็นที่ปรึกษาของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ซึ่งได้รับความเมตตาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยความสมัครใจ ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ให้ความสำคัญในการเชิญผู้มีประสบการณ์ มาเพื่อร่วมพัฒนาบ้านเกิด จังหวัดตรังของเรา
กลุ่มงานสารสนเทศ ep 151

(Visited 1 times, 1 visits today)