ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมงานเทศกาลอาหารรื่นรมย์ คนกินเส้น ณ ตลาดเซ็นเตอร์พ้อยท์ ถนนรื่นรมย์

ร่วมงานเทศกาลอาหารรื่นรมย์ คนกินเส้น ณ ตลาดเซ็นเตอร์พ้อยท์ ถนนรื่นรมย์

ตรังเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน
วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 เวลา18.00น. นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดตรัง ร่วมงานเทศกาลอาหารรื่นรมย์ คนกินเส้น ณ ตลาดเซ็นเตอร์พ้อยท์ ถนนรื่นรมย์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ep 146

(Visited 1 times, 1 visits today)