ข่าวประชาสัมพันธ์

คัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน

คัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน

วันนี้ (๙ ม.ค.๖๓) นายสายัณห์ ชูฤทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากนายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดตรัง ร่วมประเมินผลการคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ปี ๒๕๖๓ ตำบลหนองตรุด  อำเภอเมืองตรัง

(Visited 1 times, 1 visits today)