ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศรายชื่อ เลขประจำตัวสอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) อสพ.รุ่นที่ 71 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศรายชื่อ เลขประจำตัวสอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) อสพ.รุ่นที่ 71 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ประกาศอสพ. รุ่น ที่71 ประจำปีงบประมาณ 2563

(Visited 1 times, 1 visits today)