ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบอาสพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขอเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบอาสพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศ อสพ. 31 พค 62

(Visited 1 times, 1 visits today)