ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่(5 ธ.ค.61) นายสราวุธ แสงประสิทธิ์ หนก.สารสนเทศฯ รกท. พัฒนาการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย หนก./หนฝ. และเจ้าหน้าที่พัฒนา ชุมชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวัน คล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2561 โดยมี นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็น ประธานพิธีฯ ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง

วันที่(5 ธ.ค.61) นายสราวุธ แสงประสิทธิ์ หนก.สารสนเทศฯ รกท. พัฒนาการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย หนก./หนฝ. และเจ้าหน้าที่พัฒนา ชุมชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวัน คล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2561 โดยมี นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็น ประธานพิธีฯ ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง

(Visited 1 times, 1 visits today)