ข่าวประชาสัมพันธ์

นานสราวุธ แสงประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดตรัง ติดตามการจัดเก็บข้อมูล ปี2561

นานสราวุธ แสงประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดตรัง ติดตามการจัดเก็บข้อมูล ปี2561

นานสราวุธ แสงประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดตรัง ร่วมกับคณะทำงานนิเทศตรวจสอบการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน(จปฐ) ปี 2561 ติดตามผลการจัดเก็บอำเภอย่านตาขาว โดยมีพัฒนาการอำเภอย่านตาขาวและผู้จัดเก็บ/บันทึกร่วมให้ข้อมูล ผลการจัดเก็บแล้วเสร็จ 100%

(Visited 1 times, 1 visits today)