ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง จัดประชุมเตรียมการจัดงานชุมนุมสตรี เนื่องในวันสตรีสากล ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง จัดประชุมเตรียมการจัดงานชุมนุมสตรี เนื่องในวันสตรีสากล ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561

12 ก.พ.61 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง จัดประชุมเตรียมการจัดงานชุมนุมสตรี เนื่องในวันสตรีสากล ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561 โดยมี คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดตรัง (กพสจ.) เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานสตรี เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือ และเตรียมความ พร้อมเรื่อง การจัดงานวันสตรีสากล ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2561 ที่ สนามกีฬาทุ่งแจ้ง ถ.ตรัง- สิเกา จ.ตรัง

(Visited 1 times, 1 visits today)