ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่นี่จังหวัดตรัง*******. นายสราวุธ แสงประ สิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมฯ ขับเคลื่อนกิจกรรมตาม แผนงานโครงการสร้างสัมมนาชีพ ชุมชน ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561

ที่นี่จังหวัดตรัง*******. นายสราวุธ แสงประ สิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมฯ ขับเคลื่อนกิจกรรมตาม แผนงานโครงการสร้างสัมมนาชีพ ชุมชน ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561

สพจ.ตรัง วันนี้(12 ก.พ.61) เวลา 10.00 น. ประชุมเตรียมความ พร้อมในการ ขับเคลื่อนกิจกรรมตาม แผนงานโครงการสร้างสัมมนาชีพ ชุมชน ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561 โดยมี นายสราวุธ แสงประ สิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมฯ นางเกษร แสงประสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการร่วมชี้แจงและให้แนวทาง การ จัดซื้อจัดจ้างให้เป็น ไปตามแนวทางปฏิบัติ พร้อมเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ 1 และ 2

(Visited 1 times, 1 visits today)