ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่นี่จังหวัดตรัง…..**** นายสราวุธ แสงประสิทธิ์ หนก.สารสนเทศฯ รักษาการราชการแทนพัฒนาการจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นางพรจันทร์ จริงจิตร นำทีมงานโทรทัศน์ ช่อง 11 NBT บันทึกเทปโทรทัศน์”หมู่บ้านหนองหว้า”ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน หมู่บ้านดีเด่นปี 2560

ที่นี่จังหวัดตรัง…..**** นายสราวุธ แสงประสิทธิ์ หนก.สารสนเทศฯ รักษาการราชการแทนพัฒนาการจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นางพรจันทร์ จริงจิตร นำทีมงานโทรทัศน์ ช่อง 11 NBT บันทึกเทปโทรทัศน์”หมู่บ้านหนองหว้า”ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน หมู่บ้านดีเด่นปี 2560

บมอบหมายจาก นายสราวุธ แสงประสิทธิ์ หนก.สารสนเทศฯ รักษาการราชการแทนพัฒนาการจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นางพรจันทร์ จริงจิตร ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพัฒนาชุมชน จ.ตรัง นำทีมงานโทรทัศน์ ช่อง 11 NBT ไป ถ่ายทำรายการที่หมู่บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน พร้อมสัมภาษณ์ นายบุญเลิศ จิตหลัง ผู้ใหญ่บ้านตัวอย่างที่ดีของ ประชาชน สามารถพัฒนาและนำหมู่บ้านเดินหน้า จนได้รับรางวัล มากมาย อาทิ รางวัลสุดยอดผู้นำการพัฒนา ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ล่าสุดได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด “บ้านเรือนน่าอยู่ หมู่บ้าน สะอาด” ประจำปี 2560 นอกจากนั้นในวันนี้ยังมีการเปิด “ตลาดนัด ประชารัฐฯ ของหมู่บ้าน และได้รับเกียรติจาก นายอำเภอปะเหลียน เข้าร่วมรายการพร้อมเยี่ยมชมตลาด โดยมี ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ปะเหลียน ให้การต้อนรับ ตลอดจนประสานงานและอำนวยความสะดวก ในการถ่ายทำครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)