ข่าวประชาสัมพันธ์

เยี่ยมชมอาคารเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐ

เยี่ยมชมอาคารเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐ

วันที่ 19 เม.ย.60 เวลา 15.40 น. นายณรงค์ บุ่ยศิริรักษ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดตรัง พร้อมทีมงาน พช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างอาคารเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐ ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง โดยใช้งบประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หมู่บ้านละ 500,000 บาท รวม 4 หมู่บ้าน

(Visited 1 times, 1 visits today)