ส่งเสริมอาชีพครัวเรือนยากจนตามแนวทางสัมมาชีพ

|
เข้าชม 0 ครั้ง

นายสุริยะ  กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดตรัง มอบหมายนางอลิสรา  สหวิศิษฏ์ พัฒนาการอำเภอวังวิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สร้างอาชีพแก่ครัวเรือนยากจน ตามแนวทางสัมมาชีพ ในพื้นที่ ตำบลท่าสะบ้า ตำบลวังมะปรางเหนือ และตำบลอ่าวตง  จังหวัดตรัง

(Visited 1 times, 1 visits today)